KAMIENIE MILOWE DYWERSYFIKACJI GRUPY ORLEN

Kamienie milowe dywersyfikacji dostaw gazu w Grupie ORLEN

Dziś, ponad rok po rozpoczęciu bezprecedensowego kryzysu, gazu ziemnego w Polsce nie brakuje … i nie zabraknie go również w przyszłości.

To rezultat skutecznie przeprowadzonej strategii dywersyfikacji dostaw w ostatnich latach, a także właściwych działań podjętych w ubiegłym roku, kiedy doszło do gwałtownej destabilizacji na rynkach surowców energetycznych w Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę, że przez całe dekady nasz kraj był uzależniony od dostaw gazu ziemnego z Rosji, które jeszcze w 2015 roku stanowiły aż 90 proc. importu tego surowca do Polski, rezultaty pracy wykonanej w ostatnich latach na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego są naprawdę imponujące. Pozwalają także spokojniej patrzeć w przyszłość rynku gazu w Polsce.

Dostawy LNG - filar strategii dywersyfikacji

Jeszcze w roku 2016 stanowiły zaledwie ok. 8% dostaw gazu z zagranicy. W 2022 były już głównym źródłem pozyskania zagranicznego gazu i wyniosły ponad 6 mld m3 zapewniając ponad 30% krajowego zapotrzebowania na ten gaz.

W 2023 roku Grupa ORLEN planuje utrzymać wysoką efektywność dostaw LNG. Podobnie jak w roku 2022 dominującym kierunkiem będzie USA (skąd w roku 2022 do Polski trafiło ok. 3,4 mld m3 LNG). Kontrakty zabezpieczające dostawy LNG do Polski są sukcesem handlowym spółki, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę bardzo dużą konkurencję na rynku dostaw LNG, wzmożoną jeszcze kryzysem energetycznym.

W sytuacji zwiększonej konkurencji pozycję Polski na rynku skroplonego gazu ziemnego dodatkowo wzmocni flota metanowców rozwijana obecnie przez Grupę ORLEN. W marcu br. pierwszy statek, z tej floty, o nazwie: "Lech Kaczyński" dostarczył już swój pierwszy ładunek skroplonego gazu ziemnego do terminala LNG w Świnoujściu. Do końca 2025 roku liczba takich jednostek wzrośnie aż do ośmiu. Każdy statek może pomieścić na pokładzie około 70 tys. ton LNG, co odpowiada 100 mln metrów sześciennych gazu w stanie lotnym. Jest to ilość, która wystarcza na pokrycie tygodniowego zapotrzebowania na gaz wszystkich gospodarstw domowych w kraju. Przy wysokim popycie na LNG, dysponowanie flotą zbiornikowców przez Grupę ORLEN zapewnia przewagę nad innymi uczestnikami rynku, a przede wszystkim stabilność i pewność dostaw.

Bardzo ważnym źródłem dostaw gazu ziemnego poprzez Baltic Pipe jest wydobycie własne na Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. W roku 2022 wyniosło ono 3,1 mld m3. Tym samym wzrosło o ponad 100% w stosunku do roku 2021 kiedy było na poziomie 1,42 mld m3. Ten trend bardzo intensywnego wzrostu jest podtrzymywany już drugi rok - w roku 2020 wynosiło ok. 0,5 mld m3, a to oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosło ponad pięciokrotnie.

W perspektywie kilku kolejnych lat spółka planuje dalszy wzrost wydobycia gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - zgodnie z przyjętą strategią do roku 2030 ok. 6 mld m3.

Dostawy gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego są obok dostaw LNG głównym źródłem dywersyfikacji transportu gazu ziemnego do Polski. Uruchomienie w IV kwartale 2022 nowo wybudowanego gazociągu Baltic Pipe umożliwiło Grupie ORLEN rozpoczęcie dostaw błękitnego paliwa tą drogą. Już w roku 2023 Grupa ORLEN będzie mogła sprowadzić poprzez Baltic Pipe ok. 6,5 mld m3 gazu ziemnego. Docelowo Baltic Pipe będzie miał przepustowość około 10 mld m3 rocznie, z czego Grupa ORLEN zarezerwowała ponad 8,0 mld m3 rocznie.

Źródłem wykorzystania tak dużych rezerwacji jest własne wydobycie, które Grupa ORLEN realizuje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym a także kontrakty na dostawy gazu zawarte z zagranicznymi partnerami biznesowymi, produkującymi gaz z norweskich złóż.

W ubiegłym roku Grupa ORLEN rozpoczęła odbiór ładunków skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG w litewskiej Kłajpedzie. Paliwo, po regazyfikacji, przesyłane jest do Polski nowo otwartym gazociągiem Polska-Litwa, dodatkowo wzmacniając bezpieczeństwo dostaw dla odbiorców krajowych. Grupa ORLEN posiada 10 letnią rezerwację mocy regazyfikacyjnych w terminalu LNG w Kłajpedzie zapewniającą możliwość sprowadzenia tą drogą ponad 0,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

W roku 2022 Grupa ORLEN wzbogaciła portfel importowy o nowe, wcześniej nie wykorzystywane kierunki, co jeszcze bardziej wzmocniło dywersyfikację źródeł zaopatrzenia i bezpieczeństwo dostaw gazu. Są to oddane do użytku połączenia międzysystemowe: wspomniane wcześniej gazociąg Baltic Pipe oraz połączenie Polska-Litwa, a także Polska-Słowacja. W sumie wolumen surowca dostarczonego w roku 2022 do Polski z wymienionych wyżej, nowych kierunków wyniósł 1,26 mld m3, co odpowiada ok. 9% całego importu Grupy ORLEN.

Oprócz dywersyfikacji dostaw, niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego pełni magazynowanie gazu i energii. Jak bardzo ważny to element w całym systemie gazowym, boleśnie pokazały skutki kryzysu energetycznego. Obecnie Grupa ORLEN jest właścicielem podziemnych magazynów gazu o łącznej pojemności 3,2 mld m3 gazu. Do roku 2025 rozbudujemy największy w Polsce Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach o 800 mln m3. Oznacza to, że możliwości gromadzenia zapasów gazu w naszym kraju wzrosną aż o 1/4, do 4 mld m3. W znaczący sposób wzmocni to odporność polskiego systemu gazowniczego na kryzysy, a także zwiększy potencjał rozwoju rynku gazu w naszym kraju.

Powrót do strony głownej